Public Affairs

Firstline Communication hjælper med at styrke vore kunders interesser i forhold til aktuelle politiske dagsordner.
Firstlines public affairs kompetencer bidrager til, at vores kunder kan udvikle relationer og samarbejder til strategiske beslutningstagere i politik, administration og interesseorganisationer. Vores indsats sker i tæt samarbejde med kunden og med udgangspunkt i kundens udfordringer og behov. Det betyder konkret, at vi

  • Udvikler og fastholder stærke strategiske relationer mellem vores kunder og relevante stakeholdere, herunder bl.a. myndigheder, politikere, ngo’er i Danmark og internationalt
  • Medvirker til at identificere og synliggøre, hvor vores kunders ydelser kan bidrage til løsning af aktuelle samfundsudfordringer
  • Sikrer, at vores kunders synspunkter vinder gehør blandt de vigtigste interessenter

Som led i den indsats kan vi bl.a.

  • Udarbejde en samlet strategi for indsatsen
  • Udarbejde interessentanalyser, der afdækker de vigtigste aktørers roller og indflydelse
  • Arrangere møder med relevante beslutningstagere
  • Udarbejde mødeoplæg og materialer til møder
  • Forberede kunden til selv at møde beslutningstagerne
  • Udarbejde pressemeddelelser
  • Gennemføre medie- og budskabstræning af nøglepersoner hos kunden