Issues Management

Issues Management handler om at komme kriser i forkøbet. Vi hjælper vores kunder med at vurdere, om der er overensstemmelse mellem ’det de gør’, og det som omverdenen og kundens stakeholdere forventer. Hvis det ikke er tilfældet, kan der være konkrete problemer eller aktuelle sager, som kunden er nødt til at gøre noget ved, inden de udvikler sig til egentlige kriser.

Vi hjælper vores kunder med at identificere risici i tide, at prioritere dem og at udarbejde handlingsplaner for, hvordan kunden imødegår risici, når de opstår. På den måde sikrer vi strukturerede Issues Management processer, der skaber overblik over sårbare sager, og vi bidrager med rådgivning om, hvordan problemerne kan løses.

Konkret arbejder vi med

  • Risiko- og væsentlighedsanalyser og scenarier
  • Informationsindsamling og medieovervågning
  • Kortlægning af eksisterende viden i virksomheden
  • Strategi og beredskabsplanlægning
  • Budskabsudvikling og udvikling af kommunikationsmaterialer og -aktiviteter
  • Talsmandstræning