Socialt ansvar

Virksomhedernes sociale ansvar – CSR – får stigende betydning. Ikke alene leverer de ansvarlige virksomheder et vigtigt bidrag til samfundet, CSR styrker i mange tilfælde også deres konkurrenceevne.

Når en virksomhed arbejder strategisk med sine sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer i strategisk sammenhæng, kan den også knytte dem til virksomhedens kerneforretning. Dermed øger virksomheden sine muligheder for at tiltrække nye kunder, øge medarbejdernes engagement og styrke sit brand.

Hos Firstline hjælper vi vores kunder med at opbygge og implementere strategier og indsatser inden for Corporate Social Responsibility, CSR. Vi bidrager med løsninger til, hvordan CSR-indsatsen kan integreres blandt kunder og samarbejdspartnere, og hvordan de kan involvere medarbejderne. Det gør vi bl.a. ved sammen med kunden at udvikle

  • Omdømmeanalyser
  • Analyser af de væsentligste CSR-indsatser
  • CSR politikker
  • Forslag til nye partnerskaber og Stakeholder Engagement
  • Governancestruktur og rapportering